Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik logistyk

 

 
  

Prezentacja kierunku technik logistyk

Technik logistyk to nowy zawód poszukiwany na rynku łódzkim i europejskim. Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie gospodarowania zespołami ludzi oraz materiałów, surowców, produktów w ten sposób aby osiągnąć jak najlepszy efekt dla firmy.

Logistyk zajmuje się:

 • zapewnieniem ciągłości dostaw produktów koniecznych do ciągłego kontynuowania produkcji na najlepszym poziomie (kontrola stanu magazynu, rozplanowanie produkcji, prognozowanie popytu, ustalenie terminów dostaw, dobieranie dostawców, zakup nowego sprzętu)
 • gospodarką odpadami, miejskimi usługami infrastrukturalnymi (drogi, komunikacja, woda)
 • organizacją transportu wewnętrznego, krajowego i zagranicznego, czyli zaplanowaniem całej drogi towaru (która trasa i jakim środkiem transportu będzie najtańsza, żeby dotrzeć do wyznaczonego miejsca o wyznaczonym czasie)

 

Wiadomości i umiejętności są kształcone w blokach tematycznych:

- zapasy i magazynowanie

- transport i spedycja

- produkcja

- dystrybucja

- logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

- język angielski oraz niemiecki także zawodowe

- rozszerzona matematyka 

 

Uczniowie w trakcie nauki od roku szkolnego 2019/2020  przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

SPL.01. Obsługa magazynów – egzamin odbywa się na koniec klasy III

SPL.04. Organizacja transportu – egzamin odbywa się w połowie klasy V

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Absolwenci posiadają rozległą wiedzę ekonomiczną, umiejętności planowania, organizowania, zarządzania i negocjowania oraz posługiwania się aktami prawnymi.

 

Możliwości zatrudnienia: w jednostkach samorządu terytorialnego, w przedsiębiorstwach przemysłowych czy firmach handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych na stanowiskach:

 • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu
 • specjalisty ds. planowania zakupów
 • specjalisty ds. handlu elektronicznego
 • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne
 • specjalisty ds. transportu wewnętrznego
 • specjalisty ds. gospodarki materiałowej

Możliwości kontynuowania nauki: wyższe uczelnie techniczne oraz wszystkie kierunki i wydziały wyższych uczelni.

 

Technik logistyk –kierunek dla młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej

Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów ze świadectwa

 • j. polski
 • matematyka
 • j. obcy, nowożytny
 •  informatyka;

Liczba miejsc - 90

 

Nagroda dla nauczyciela-innowatora

Roli nauczyciela w edukacji młodzieży nie sposób przecenić. A kiedy ten nauczyciel usprawnia swój warsztat, by uczyć jeszcze bardziej efektywnie... Nasz nauczyciel przedmiotów logistycznych, Renata Pacocha znana jest z tego, że efektywność działań, jak na logistyka przystało, stawia na pierwszym mi...

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

W dniu 19.04 klasa IIIaTL razem z panią profesor Pauliną Dębską i Agatą Szadowiak, zapoznawała się z zapleczem technicznym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Zwiedzanie rozpoczęło sie na dworcu Łódź Widzew, skąd pociągiem przejechaliśmy na zaplecze techniczne. Tam uczniowie mogli zobaczyć w jaki sposób...