Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty unijne

 

Obecnie realizujemy projekt Nowe Horyzonty - Erasmus+ - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej

Szkoła zakończyła realizację projektów unijnych:

Nowe Kwalifikacje - Nowe Szanse

Praktyka czyni Mistrza w Technikum nr 3

 

Szkoła zrealizowała 4 Projekty Unijne

Projekty realizowane:
  1. Nowe kwalifikacje – nowe szanse - Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 3 w Łodzi w kontekście przyszłego zatrudniania absolwentów. Przewidziana grupa docelowa to 95 uczniów (65M i 30K) oraz 6 nauczycieli (3M i 3K)zwiększenie szans na zatrudnienie 95U w tym 30K kształcących się na kierunkach t. chłodnictwa i klimatyzacji, t. urządzeń i systemów energii odnawialnej, t. gazownictwa, t. inżynierii sanitarnej, t. logistyk (dalej: TC, TEO,TG, TI, TL) dzięki realizacji m.in. staży, kursów, szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji zgodnie z oczekiwaniami pracodawców, podniesieniu kwalifikacji kluczowych oraz doposażenie sal zawodowych w nowoczesny sprzęt.
  2. Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3 - Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 3 w Łodzi w kontekście przyszłego zatrudniania absolwentów na rynku pracy poprzez realizację działań w ramach projektu. Założeniem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 uczniów (45M, 5K) Dzięki realizacji m.in. staży, kursów, szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami pracodawców ,podniesieniu kompetencji kluczowych, doposażenie sal zawodowych w nowoczesny sprzęt, oraz podniesienie kompetencji 2 nauczycieli. 
Projekty zrealizowane:
  1. Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja - Projekt jest przeznaczony dla dwóch zawodów technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji . Przewidziany jest dla 28 uczniów (25M i 3K).
  2. Profesjonalny Instalator - Projekt jest przeznaczony dla 2 zawodów technik urządzeń sanitarnych (TUS) (według reformy oświaty technik inżynierii sanitarnej (TIS)) oraz technik gazownictwa. Przewidziany jest dla 48 uczniów (45M i 3K) w tym 30 uczniów z TUS i 18 uczniów z TG oraz 7 nauczycieli(3M i 4K).
  3. Profesjonalny Logistyk - Projekt jest przeznaczony dla zawodu technik logistyk (TL). Przewidziany jest dla 30 uczniów (18M i 12K) oraz 3 nauczycieli (1M i 2K)
  4. Od szkolenia do zatrudnienia - Projekt jest przeznaczony dla wszystkich nauczanych zawodów w Technikum Nr 3 przy ZSP nr 3 w Łodzi. Przewidziana grupa docelowa to 60 uczniów (58M i 2K) oraz 2 nauczycieli (2M). Projekt jest przeznaczony w zakresie uzyskania uprawnień na prawo jazdy kat C, kwalifikacji wstępnej oraz EcoDrivingu dla wszystkich grup zawodowych kształcących się w Technikum Nr 3 przy ZSP nr 3 w Łodzi (38M i 2K), natomiast w zakresie uzyskania uprawnień na wózki widłowe, koparko-ładowarki, podesty ruchome, przenośników HDS projekt przeznaczony jest dla kierunków technik gazownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik urządzeń sanitarnych (technik inżynierii sanitarnej), ze względu na możliwość wykonywanego zawodu w tym prac ziemnych (19M i 1K).
Projekty archiwalne

1. STAŻE ZAWODOWE I ORGANIZACJA PRACOWNI DLA UCZNIÓW TECHNIKUM GAZOWNICZEGO I TECHNIKUM URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1. Kształcenie zawodowe, umowa nr RPLD.11.03.01-10-0068/16-00

Beneficjent: Miasto Łódź / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi

Cel projektu "STAŻE ZAWODOWE I ORGANIZACJA PRACOWNI DLA UCZNIÓW TECHNIKUM GAZOWNICZEGO I TECHNIKUM URZĄDZEŃ SANITARNYCH":

Poprawa jakości procesu kształcenia prowadząca do zwiększenia szans uczniów na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy poprzez dostosowanie kierunków kształcenia, szkoleń oraz staży zawodowych do wymagań regionalnego rynku pracy prowadzone we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację szkoleń i staży dla uczniów i nauczycieli we współpracy z przedsiębiorcami. Celem projektu będzie również modernizacja i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 3, dzięki zwiększeniu ilości doposażenia sal warsztatowych i pracowni zawodowych oraz językowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Kwota projektu: 1 380 729,53 PLN
Kwota dofinansowania: 1 214 643,65 PLN

strona archiwalna:http://zsp3.com/projekt3/tustg/index1.html0

Link do filmu: https://youtu.be/ATG1Ez8Ip9o

2. Energetyczny instalator

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1. Kształcenie zawodowe, umowa nr RPLD.11.03.01-10-0067/16-00

Beneficjent: Miasto Łódź / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi

Cel projektu "Energetyczny instalator":

Poprawa jakości procesu kształcenia w Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki w Łodzi prowadząca do zwiększenia szans 32 uczniów na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy poprzez rozwój kompetencji zawodowych i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół.

Kwota projektu: 1 006 659,12 PLNKwota dofinansowania: 904 967,12 PLN

Strona archiwalna: http://zsp3.com/projekt3/to/index1.html