Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kierunki kształcenia

Technikum nr 3 w zawodach:

 
  

Prezentacja kierunku technik logistyk

Technik logistyk to nowy zawód poszukiwany na rynku łódzkim i europejskim. Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie gospodarowania zespołami ludzi oraz materiałów, surowców, produktów w ten sposób aby osiągnąć jak najlepszy efekt dla firmy.

Logistyk zajmuje się:

 • zapewnieniem ciągłości dostaw produktów koniecznych do ciągłego kontynuowania produkcji na najlepszym poziomie (kontrola stanu magazynu, rozplanowanie produkcji, prognozowanie popytu, ustalenie terminów dostaw, dobieranie dostawców, zakup nowego sprzętu)
 • gospodarką odpadami, miejskimi usługami infrastrukturalnymi (drogi, komunikacja, woda)
 • organizacją transportu wewnętrznego, krajowego i zagranicznego, czyli zaplanowaniem całej drogi towaru (która trasa i jakim środkiem transportu będzie najtańsza, żeby dotrzeć do wyznaczonego miejsca o wyznaczonym czasie)

 

Wiadomości i umiejętności są kształcone w blokach tematycznych:

- zapasy i magazynowanie

- transport i spedycja

- produkcja

- dystrybucja

- logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

- język angielski oraz niemiecki także zawodowe

- rozszerzona matematyka 

 

Uczniowie w trakcie nauki od roku szkolnego 2019/2020  przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

SPL.01. Obsługa magazynów – egzamin odbywa się na koniec klasy III

SPL.04. Organizacja transportu – egzamin odbywa się w połowie klasy V

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Absolwenci posiadają rozległą wiedzę ekonomiczną, umiejętności planowania, organizowania, zarządzania i negocjowania oraz posługiwania się aktami prawnymi.

 

Możliwości zatrudnienia: w jednostkach samorządu terytorialnego, w przedsiębiorstwach przemysłowych czy firmach handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych na stanowiskach:

 • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu
 • specjalisty ds. planowania zakupów
 • specjalisty ds. handlu elektronicznego
 • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne
 • specjalisty ds. transportu wewnętrznego
 • specjalisty ds. gospodarki materiałowej

Możliwości kontynuowania nauki: wyższe uczelnie techniczne oraz wszystkie kierunki i wydziały wyższych uczelni.

 

Technik logistyk –kierunek dla młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej

Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów ze świadectwa
- j. polski;
- j. angielski;
- informatyka;
- geografia.

Liczba miejsc - 62

 

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

 
  

 

Prezentacja kierunku technik inżynierii sanitarnej

 

Szkoła realizuje kształcenie z wykorzystaniem programu o strukturze modułowej.


Technik inżynierii sanitarnej:

 • wykonuje wszystkie instalacje sanitarne i sieci komunalne na podstawie dokumentacji technicznej
 • ocenia ich stan techniczny oraz przeprowadza przeglądy, naprawy, konserwacje
  i remonty
 • rozdziela, zleca i nadzoruje wykonywanie robót montażowych oraz i ich odbiór
 • prowadzi dokumentację budowy
 • opracowuje proste, nieskomplikowane projekty instalacji i urządzeń sanitarnych oraz sieci komunalnych
 • wykonuje przedmiary robót i kosztorysy
 • posiada wysokie i uniwersalne umiejętności w zakresie eksploatacji sieci i instalacji gazowych
 • wykorzystuje metody obróbki metali i tworzyw sztucznych, między innymi lutowanie i zgrzewanie.

 

Wiadomości i umiejętności są kształcone w blokach tematycznych:

- wykonywanie wybranych robót budowlanych,

- wykonywanie robót montażowych oraz prowadzenie prac eksploatacyjnych sieci komunalnych – wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych

- wykonywanie robót montażowych oraz prowadzenie prac eksploatacyjnych instalacji sanitarnych – wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- projektowanie sieci komunalnych i instalacji sanitarnych oraz kosztorysowanie robót - sieci i instalacje gazu

- przygotowanie do wejścia na rynek pracy

oraz

- rozszerzona matematyka 

 

Uczniowie w trakcie nauki od roku szkolnego 2019/2020  przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych – egzamin odbywa się na koniec klasy III 

 

BUD.20.Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych – egzamin odbywa się w połowie klasy V

 

 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz posiada średni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Absolwenci posiadają rozległą wiedzę techniczną, umiejętności planowania, organizowania, projektowania zarządzania oraz posługiwania się aktami prawnymi w zakresie sieci komunalnych i instalacji sanitarnych. Absolwenci są przygotowani do organizowania i wykonywania robót  związanych z budową sieci komunalnych, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowniczychposiadają umiejętności planowania i wykonywania w najnowszych technologiach instalacji centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnych, gazowych oraz wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz prowadzenia  eksploatacji sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.

 

Możliwości zatrudnienia: W przedsiębiorstwach montażowych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz ciepłowniczych, w jednostkach służb inwestycyjnych oraz nadzoru budowlanego, w administracjach budynków mieszkalnych, w zakładach rzemieślniczych, w biurach projektowych, firmach i hurtowniach instalacyjnych.

Absolwenci kierunku są poszukiwanymi specjalistami  na krajowym i zagranicznym rynku pracy , mogą  otworzyć działalność gospodarczą i na własny rachunek wykonywać usługi dla przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Posiadając tytuł technika urządzeń sanitarnych, po 5-cio letniej udokumentowanej praktyce w zawodzie mogą uzyskać uprawnienia budowlane.

 

Możliwości kontynuowania nauki: wyższe uczelnie techniczne oraz wszystkie kierunki i wydziały wyższych uczelni.

 

Technik inżynierii sanitarnej:

 • posiada umiejętności i kwalifikacje zawodowe  z zakresu stosowania nowoczesnych materiałów i technologii z zakresu instalacji sanitarnych i sieciach komunalnych.
 • nabywa umiejętności wykonywania kosztorysów, obliczeń projektowych oraz opracowań graficznych dokumentacji.

 

Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów ze świadectwa
- j. polski;
- j. obcy;
- informatyka;
- geografia.


Liczba miejsc - 31

Przydatne linki:

 1. http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy
 2. www.efkz.quizforum.pl
 3. http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311209

 

TECHNIK GAZOWNICTWA

 
  

Przemysł gazowniczy obecnie bardzo intensywnie się rozwija. Prognozy zużycia gazu ziemnego wykazują, że tendencja jest tu rosnąca, a technologie coraz bardziej zaawansowane.

Jeśli chcesz zdobyć ciekawy zawód, który zapewni Ci dobrą pozycję na rynku pracy - podejmij naukę w zawodzie technik gazownictwa.

 

Prezentacja kierunku technik gazownictwa (w wykonaniu naszych absolwentów zatrudnionych w PSG Sp. z o.o.)

 

Technik gazownictwa zajmuje się:

 • organizowaniem, nadzorowaniem i wykonywaniem prac związanych z budową, modernizacją oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych,
 • przeprowadzaniem remontów, lokalizowaniem i usuwaniem awarii,
 • przeprowadzaniem przeglądów stanu technicznego sieci i instalacji gazu,
 • wykonywaniem prób szczelności,
 • opracowywaniem i prowadzeniem dokumentacji budowy;
 • wykonywaniem przedmiarów robót i kosztorysowaniem;
 • wdrażaniem nowoczesnych technik i technologii związanych z wykorzystaniem paliw gazowych.

 

Wiadomości i umiejętności są kształcone w blokach tematycznych:

 • użytkowanie paliw gazowych,
 • wykonywanie wybranych robót budowlanych,
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych,
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji gazowych,
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy,

oraz

 • rozszerzona matematyka

 

Uczniowie w trakcie nauki od roku szkolnego 2019/2020  przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych – egzamin odbywa się na koniec klasy III

 

BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych – egzamin odbywa się w połowie klasy V

 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz posiada średni poziom wykształcenia  otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

Technicy gazownictwa posiadają rozległą wiedzę techniczną, umiejętności planowania, organizowania i wykonywania robót sieciowych i instalacyjnych związanych z branżą paliwowo- energetyczną. Mogą uzyskać uprawnienia energetyczne, a po pięcioletniej, udokumentowanej praktyce w zawodzie - uprawnienia budowlane pozwalające na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik gazownictwa może być zatrudniony  w:

 • firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci gazowych,
 • jednostkach służb inwestycyjnych oraz nadzoru budowlanego,
 • przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych,
 • biurach projektowych,
 • administracjach budynków mieszkalnych,
 • zakładach rzemieślniczych,
 • stacjach gazowych,
 • tłoczniach gazu,
 • magazynach gazu,
 • ramach własnej działalności gospodarczej.

Możliwości kontynuowania nauki: wyższe uczelnie techniczne oraz wszystkie kierunki i wydziały wyższych uczelni.

 

Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów ze świadectwa

 • j. polski;
 • j. obcy;
 • informatyka;
 • geografia.

Liczba miejsc - 31

 

Przydatne linki:

1.http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy

2.www.efkz.quizforum.pl

3.http://plantacjaelearningu.pl/index.php/gadgets/itemlist/tag/technik%20gazownictwa

4.http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311209

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

 
  

 

Prezentacja kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Kierunek dla tych, którzy myślą o poszanowaniu energii i środowiska

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się:

 • organizowaniem  prac związanych z montażem urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej: energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej, wodorowej i biomasy
 • przeprowadzaniem konserwacji i napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • wykonywaniem montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej
 • kontrolowaniem działania urządzeń i instalacji oraz funkcjonowaniem systemów energetyki odnawialnej
 • doradzaniem w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii

 

Wiadomości i umiejętności są kształcone w blokach tematycznych:

 • podstawy energetyki
 • systemy energetyki odnawialnej
 • dokumentacja techniczna
 • technologia w zakresie energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej, kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, biomasy
 • język angielski i niemiecki zawodowy
 • rozszerzona matematyka
  •  

   Uczniowie w trakcie nauki od roku szkolnego 2019/2020  przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

   ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – egzamin odbywa się na koniec klasy III

   ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – egzamin odbywa się w połowie klasy V

    

   Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz posiada średni poziom wykształcenia  otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

   Absolwenci posiadają rozległą wiedzę techniczną, umiejętności planowania, organizowania, zarządzania oraz posługiwania się aktami prawnymi w zakresie energetyki odnawialnej. Absolwenci są przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z budową systemów energetyki odnawialnej, a także posiadają umiejętności planowania prac związanych z wykonywaniem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialne i montażu urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej.

    

   Podczas kształcenia uczeń nabywa umiejętności:

   • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
   • planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;
   • organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych
    w systemach energetyki odnawialnej;
   • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
   • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;
   • obliczania kosztów materiałów wykonywania prac instalacyjnych dla odnawialnych źródeł energii,
   • biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;
   • współpracy z instytucjami, przedsiębiorstwami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie odnawialnych źródeł energii.

    

   Możliwości zatrudnienia: w przedsiębiorstwach zajmujących się budową, montażem, konserwacją i naprawami urządzeń umożliwiających uzyskiwanie energii odnawialnej lub własna działalność gospodarcza w tej branży. Zawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie miedzy innymi energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej i energetyki wodorowej. Intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, sprawia , iż zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem przyszłości, a specjaliści tej branży znajdą zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie wykorzystującym energię odnawialną.

    

   Możliwości kontynuowania nauki: wyższe uczelnie techniczne oraz wszystkie kierunki i wydziały wyższych uczelni.

    

   Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów ze świadectwa

   • j. polski;
   • j. obcy;
   • informatyka;
   • geografia.

   Liczba miejsc – 31

   Przydatne linki:

   1. http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy
   2. www.efkz.quizforum.pl
   3. http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=31120

    

   TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

    

   Prezentacja kierunku technik chłodnictwa i klimatyzacji

    

   Kierunek dla tych, którzy myślą o nowym atrakcyjnym zawodzie.

   Jest to nowy zawód, wprowadzony do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w sierpniu 2014 roku.

   W roku szkolnym 2015/2016 pierwsi uczniowie rozpoczną naukę na tym kierunku. Jesteśmy jedyną szkołą w regionie łódzkim, która będzie prowadzić kształcenie w tym zawodzie. Z analizy rynku pracy wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów branży chłodnictwa i klimatyzacji.

    

   Technik chłodnictwa i klimatyzacji:

   • dopasowuje urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne do konkretnych potrzeb, wielkości pomieszczeń, warunków termicznych,
   • przygotowuje części urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych do montażu,
   • montuje i instaluje parowniki; sprężarki, termostaty, agregaty oraz izolacje termiczne
   • wykonuje montaż połączeń, układów hydraulicznych i pneumatycznych, zespołów i mechanizmów urządzeń chłodniczych; klimatyzatorów lub systemów klimatyzacyjnych,
   • dokonuje programowania, nastawienia regulacji urządzenia chłodniczego lub klimatyzacyjnego,
   • instaluje urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne na stanowiskach oraz napełnia instalacje czynnikiem chłodniczym,
   • dokonuje oceny jakości i stanu technicznego urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych,
   • konserwuje i naprawia urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

    

   Wiadomości i umiejętności są kształcone w blokach tematycznych:

  • rozszerzona matematyka 

   

  Uczniowie w trakcie nauki od roku szkolnego 2019/2020  przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

  ELE.03.Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła – egzamin odbywa się na koniec klasy III

   

  ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła – egzamin odbywa się w połowie klasy V

   

  Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz posiada średni poziom wykształcenia  otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

  Absolwenci posiadają rozległą wiedzę techniczną, umiejętności planowania, organizowania, zarządzania oraz posługiwania się aktami prawnymi w zakresie instalacji i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Absolwenci są przygotowani do organizowania
  i wykonywania prac związanych z budową urządzeń oraz instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. P
  osiadają także umiejętności planowania i montowania według najnowszych technologii urządzeń i systemów chłodniczych oraz klimatyzacyjnych.

   

  Podczas kształcenia uczeń nabywa umiejętności:

  • montowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
  • eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
  • naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych
  • montowanie urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
  • eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
  • naprawa urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
  • obliczania kosztów materiałów wykonywania prac instalacyjnych dla chłodnictwa
   i klimatyzacji,
  • biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;
  • współpracy z instytucjami, przedsiębiorstwami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie urządzeń i instalacji branży chłodniczej  i klimatyzacyjnej.

   

  Możliwości zatrudnienia: w przedsiębiorstwach zajmujących się budową, montażem, konserwacją i naprawami urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych lub własna działalność gospodarcza w tej branży. Zawód ten jest zawodem pozwalającym na realizację  zadań zawodowych  w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, konserwacji, napraw urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

   

  Możliwości kontynuowania nauki: wyższe uczelnie techniczne oraz wszystkie kierunki i wydziały wyższych uczelni.

   

  Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów ze świadectwa

  • j. polski;
  • j. obcy;
  • informatyka;
  • geografia.

  Liczba miejsc – 31

   

  Przydatne linki:

  1. http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy
  2. www.efkz.quizforum.pl
  3. http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311209