Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kierunki kształcenia

Technikum nr 3 w zawodach:

 
  

Prezentacja kierunku technik logistyk

Technik logistyk to nowy zawód poszukiwany na rynku łódzkim i europejskim. Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie gospodarowania zespołami ludzi oraz materiałów, surowców, produktów w ten sposób aby osiągnąć jak najlepszy efekt dla firmy.

Logistyk zajmuje się:

 • zapewnieniem ciągłości dostaw produktów koniecznych do ciągłego kontynuowania produkcji na najlepszym poziomie (kontrola stanu magazynu, rozplanowanie produkcji, prognozowanie popytu, ustalenie terminów dostaw, dobieranie dostawców, zakup nowego sprzętu)
 • gospodarką odpadami, miejskimi usługami infrastrukturalnymi (drogi, komunikacja, woda)
 • organizacją transportu wewnętrznego, krajowego i zagranicznego, czyli zaplanowaniem całej drogi towaru (która trasa i jakim środkiem transportu będzie najtańsza, żeby dotrzeć do wyznaczonego miejsca o wyznaczonym czasie)

 

Wiadomości i umiejętności są kształcone w blokach tematycznych:

- zapasy i magazynowanie

- transport i spedycja

- produkcja

- dystrybucja

- logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

- język angielski oraz niemiecki także zawodowe

- rozszerzona matematyka 

 

Uczniowie w trakcie nauki od roku szkolnego 2019/2020  przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

SPL.01. Obsługa magazynów – egzamin odbywa się na koniec klasy III

SPL.04. Organizacja transportu – egzamin odbywa się w połowie klasy V

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Absolwenci posiadają rozległą wiedzę ekonomiczną, umiejętności planowania, organizowania, zarządzania i negocjowania oraz posługiwania się aktami prawnymi.

 

Możliwości zatrudnienia: w jednostkach samorządu terytorialnego, w przedsiębiorstwach przemysłowych czy firmach handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych na stanowiskach:

 • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu
 • specjalisty ds. planowania zakupów
 • specjalisty ds. handlu elektronicznego
 • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne
 • specjalisty ds. transportu wewnętrznego
 • specjalisty ds. gospodarki materiałowej

Możliwości kontynuowania nauki: wyższe uczelnie techniczne oraz wszystkie kierunki i wydziały wyższych uczelni.

 

Technik logistyk –kierunek dla młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej

Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów ze świadectwa
- j. polski;
- j. angielski;
- informatyka;
- geografia.

Liczba miejsc - 62

 

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

 
  

 

Prezentacja kierunku technik inżynierii sanitarnej

 

Szkoła realizuje kształcenie z wykorzystaniem programu o strukturze modułowej.


Technik inżynierii sanitarnej:

 • wykonuje wszystkie instalacje sanitarne i sieci komunalne na podstawie dokumentacji technicznej
 • ocenia ich stan techniczny oraz przeprowadza przeglądy, naprawy, konserwacje
  i remonty
 • rozdziela, zleca i nadzoruje wykonywanie robót montażowych oraz i ich odbiór
 • prowadzi dokumentację budowy
 • opracowuje proste, nieskomplikowane projekty instalacji i urządzeń sanitarnych oraz sieci komunalnych
 • wykonuje przedmiary robót i kosztorysy
 • posiada wysokie i uniwersalne umiejętności w zakresie eksploatacji sieci i instalacji gazowych
 • wykorzystuje metody obróbki metali i tworzyw sztucznych, między innymi lutowanie i zgrzewanie.

 

Wiadomości i umiejętności są kształcone w blokach tematycznych:

- wykonywanie wybranych robót budowlanych,

- wykonywanie robót montażowych oraz prowadzenie prac eksploatacyjnych sieci komunalnych – wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych

- wykonywanie robót montażowych oraz prowadzenie prac eksploatacyjnych instalacji sanitarnych – wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- projektowanie sieci komunalnych i instalacji sanitarnych oraz kosztorysowanie robót - sieci i instalacje gazu

- przygotowanie do wejścia na rynek pracy

oraz

- rozszerzona matematyka 

 

Uczniowie w trakcie nauki od roku szkolnego 2019/2020  przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych – egzamin odbywa się na koniec klasy III 

 

BUD.20.Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych – egzamin odbywa się w połowie klasy V

 

 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz posiada średni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Absolwenci posiadają rozległą wiedzę techniczną, umiejętności planowania, organizowania, projektowania zarządzania oraz posługiwania się aktami prawnymi w zakresie sieci komunalnych i instalacji sanitarnych. Absolwenci są przygotowani do organizowania i wykonywania robót  związanych z budową sieci komunalnych, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowniczychposiadają umiejętności planowania i wykonywania w najnowszych technologiach instalacji centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnych, gazowych oraz wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz prowadzenia  eksploatacji sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.

 

Możliwości zatrudnienia: W przedsiębiorstwach montażowych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz ciepłowniczych, w jednostkach służb inwestycyjnych oraz nadzoru budowlanego, w administracjach budynków mieszkalnych, w zakładach rzemieślniczych, w biurach projektowych, firmach i hurtowniach instalacyjnych.

Absolwenci kierunku są poszukiwanymi specjalistami  na krajowym i zagranicznym rynku pracy , mogą  otworzyć działalność gospodarczą i na własny rachunek wykonywać usługi dla przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Posiadając tytuł technika urządzeń sanitarnych, po 5-cio letniej udokumentowanej praktyce w zawodzie mogą uzyskać uprawnienia budowlane.

 

Możliwości kontynuowania nauki: wyższe uczelnie techniczne oraz wszystkie kierunki i wydziały wyższych uczelni.

 

Technik inżynierii sanitarnej:

 • posiada umiejętności i kwalifikacje zawodowe  z zakresu stosowania nowoczesnych materiałów i technologii z zakresu instalacji sanitarnych i sieciach komunalnych.
 • nabywa umiejętności wykonywania kosztorysów, obliczeń projektowych oraz opracowań graficznych dokumentacji.

 

Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów ze świadectwa
- j. polski;
- j. obcy;
- informatyka;
- geografia.


Liczba miejsc - 31

Przydatne linki:

 1. http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy
 2. www.efkz.quizforum.pl
 3. http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311209

 

TECHNIK GAZOWNICTWA

 
  

Przemysł gazowniczy obecnie bardzo intensywnie się rozwija. Prognozy zużycia gazu ziemnego wykazują, że tendencja jest tu rosnąca, a technologie coraz bardziej zaawansowane.

Jeśli chcesz zdobyć ciekawy zawód, który zapewni Ci dobrą pozycję na rynku pracy - podejmij naukę w zawodzie technik gazownictwa.

 

Prezentacja kierunku technik gazownictwa (w wykonaniu naszych absolwentów zatrudnionych w PSG Sp. z o.o.)

 

Technik gazownictwa zajmuje się:

 • organizowaniem, nadzorowaniem i wykonywaniem prac związanych z budową, modernizacją oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych,
 • przeprowadzaniem remontów, lokalizowaniem i usuwaniem awarii,
 • przeprowadzaniem przeglądów stanu technicznego sieci i instalacji gazu,
 • wykonywaniem prób szczelności,
 • opracowywaniem i prowadzeniem dokumentacji budowy;
 • wykonywaniem przedmiarów robót i kosztorysowaniem;
 • wdrażaniem nowoczesnych technik i technologii związanych z wykorzystaniem paliw gazowych.

 

Wiadomości i umiejętności są kształcone w blokach tematycznych:

 • użytkowanie paliw gazowych,
 • wykonywanie wybranych robót budowlanych,
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych,
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji gazowych,
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy,

oraz

 • rozszerzona matematyka

 

Uczniowie w trakcie nauki od roku szkolnego 2019/2020  przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych – egzamin odbywa się na koniec klasy III

 

BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych – egzamin odbywa się w połowie klasy V

 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz posiada średni poziom wykształcenia  otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

Technicy gazownictwa posiadają rozległą wiedzę techniczną, umiejętności planowania, organizowania i wykonywania robót sieciowych i instalacyjnych związanych z branżą paliwowo- energetyczną. Mogą uzyskać uprawnienia energetyczne, a po pięcioletniej, udokumentowanej praktyce w zawodzie - uprawnienia budowlane pozwalające na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik gazownictwa może być zatrudniony  w:

 • firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci gazowych,
 • jednostkach służb inwestycyjnych oraz nadzoru budowlanego,
 • przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych,
 • biurach projektowych,
 • administracjach budynków mieszkalnych,
 • zakładach rzemieślniczych,
 • stacjach gazowych,
 • tłoczniach gazu,
 • magazynach gazu,
 • ramach własnej działalności gospodarczej.

Możliwości kontynuowania nauki: wyższe uczelnie techniczne oraz wszystkie kierunki i wydziały wyższych uczelni.

 

Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów ze świadectwa

 • j. polski;
 • j. obcy;
 • informatyka;
 • geografia.

Liczba miejsc - 31

 

Przydatne linki:

1.http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy

2.www.efkz.quizforum.pl

3.http://plantacjaelearningu.pl/index.php/gadgets/itemlist/tag/technik%20gazownictwa

4.http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311209

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

 
  

 

Prezentacja kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Kierunek dla tych, którzy myślą o poszanowaniu energii i środowiska

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się:

 • organizowaniem  prac związanych z montażem urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej: energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej, wodorowej i biomasy
 • przeprowadzaniem konserwacji i napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • wykonywaniem montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej
 • kontrolowaniem działania urządzeń i instalacji oraz funkcjonowaniem systemów energetyki odnawialnej
 • doradzaniem w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii

 

Wiadomości i umiejętności są kształcone w blokach tematycznych:

 • podstawy energetyki
 • systemy energetyki odnawialnej
 • dokumentacja techniczna
 • technologia w zakresie energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej, kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, biomasy
 • język angielski i niemiecki zawodowy
 • rozszerzona matematyka
  •  

   Uczniowie w trakcie nauki od roku szkolnego 2019/2020  przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

   ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – egzamin odbywa się na koniec klasy III

   ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – egzamin odbywa się w połowie klasy V

    

   Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz posiada średni poziom wykształcenia  otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

   Absolwenci posiadają rozległą wiedzę techniczną, umiejętności planowania, organizowania, zarządzania oraz posługiwania się aktami prawnymi w zakresie energetyki odnawialnej. Absolwenci są przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z budową systemów energetyki odnawialnej, a także posiadają umiejętności planowania prac związanych z wykonywaniem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialne i montażu urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej.

    

   Podczas kształcenia uczeń nabywa umiejętności:

   • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
   • planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;
   • organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych
    w systemach energetyki odnawialnej;
   • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
   • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;
   • obliczania kosztów materiałów wykonywania prac instalacyjnych dla odnawialnych źródeł energii,
   • biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;
   • współpracy z instytucjami, przedsiębiorstwami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie odnawialnych źródeł energii.

    

   Możliwości zatrudnienia: w przedsiębiorstwach zajmujących się budową, montażem, konserwacją i naprawami urządzeń umożliwiających uzyskiwanie energii odnawialnej lub własna działalność gospodarcza w tej branży. Zawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie miedzy innymi energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej i energetyki wodorowej. Intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, sprawia , iż zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem przyszłości, a specjaliści tej branży znajdą zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie wykorzystującym energię odnawialną.

    

   Możliwości kontynuowania nauki: wyższe uczelnie techniczne oraz wszystkie kierunki i wydziały wyższych uczelni.

    

   Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów ze świadectwa

   • j. polski;
   • j. obcy;
   • informatyka;
   • geografia.

   Liczba miejsc – 31

   Przydatne linki:

   1. http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy
   2. www.efkz.quizforum.pl
   3. http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=31120

    

   TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

    

   Prezentacja kierunku technik chłodnictwa i klimatyzacji

    

   Kierunek dla tych, którzy myślą o nowym atrakcyjnym zawodzie.

   Jest to nowy zawód, wprowadzony do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w sierpniu 2014 roku.

   W roku szkolnym 2015/2016 pierwsi uczniowie rozpoczną naukę na tym kierunku. Jesteśmy jedyną szkołą w regionie łódzkim, która będzie prowadzić kształcenie w tym zawodzie. Z analizy rynku pracy wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów branży chłodnictwa i klimatyzacji.

    

   Technik chłodnictwa i klimatyzacji:

   • dopasowuje urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne do konkretnych potrzeb, wielkości pomieszczeń, warunków termicznych,
   • przygotowuje części urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych do montażu,
   • montuje i instaluje parowniki; sprężarki, termostaty, agregaty oraz izolacje termiczne
   • wykonuje montaż połączeń, układów hydraulicznych i pneumatycznych, zespołów i mechanizmów urządzeń chłodniczych; klimatyzatorów lub systemów klimatyzacyjnych,
   • dokonuje programowania, nastawienia regulacji urządzenia chłodniczego lub klimatyzacyjnego,
   • instaluje urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne na stanowiskach oraz napełnia instalacje czynnikiem chłodniczym,
   • dokonuje oceny jakości i stanu technicznego urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych,
   • konserwuje i naprawia urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

    

   Wiadomości i umiejętności są kształcone w blokach tematycznych:

  • rozszerzona matematyka 

   

  Uczniowie w trakcie nauki od roku szkolnego 2019/2020  przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

  ELE.03.Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła – egzamin odbywa się na koniec klasy III

   

  ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła – egzamin odbywa się w połowie klasy V

   

  Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz posiada średni poziom wykształcenia  otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

  Absolwenci posiadają rozległą wiedzę techniczną, umiejętności planowania, organizowania, zarządzania oraz posługiwania się aktami prawnymi w zakresie instalacji i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Absolwenci są przygotowani do organizowania
  i wykonywania prac związanych z budową urządzeń oraz instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. P
  osiadają także umiejętności planowania i montowania według najnowszych technologii urządzeń i systemów chłodniczych oraz klimatyzacyjnych.

   

  Podczas kształcenia uczeń nabywa umiejętności:

  • montowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
  • eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
  • naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych
  • montowanie urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
  • eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
  • naprawa urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
  • obliczania kosztów materiałów wykonywania prac instalacyjnych dla chłodnictwa
   i klimatyzacji,
  • biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;
  • współpracy z instytucjami, przedsiębiorstwami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie urządzeń i instalacji branży chłodniczej  i klimatyzacyjnej.

   

  Możliwości zatrudnienia: w przedsiębiorstwach zajmujących się budową, montażem, konserwacją i naprawami urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych lub własna działalność gospodarcza w tej branży. Zawód ten jest zawodem pozwalającym na realizację  zadań zawodowych  w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, konserwacji, napraw urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

   

  Możliwości kontynuowania nauki: wyższe uczelnie techniczne oraz wszystkie kierunki i wydziały wyższych uczelni.

   

  Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów ze świadectwa

  • j. polski;
  • j. obcy;
  • informatyka;
  • geografia.

  Liczba miejsc – 31

   

  Przydatne linki:

  1. http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy
  2. www.efkz.quizforum.pl
  3. http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311209