Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik gazownictwa

 

 
  

Przemysł gazowniczy obecnie bardzo intensywnie się rozwija. Prognozy zużycia gazu ziemnego wykazują, że tendencja jest tu rosnąca, a technologie coraz bardziej zaawansowane.

Jeśli chcesz zdobyć ciekawy zawód, który zapewni Ci dobrą pozycję na rynku pracy - podejmij naukę w zawodzie technik gazownictwa.

 

Prezentacja kierunku technik gazownictwa (w wykonaniu naszych absolwentów zatrudnionych w PSG Sp. z o.o.)

 

Technik gazownictwa zajmuje się:

 • organizowaniem, nadzorowaniem i wykonywaniem prac związanych z budową, modernizacją oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych,
 • przeprowadzaniem remontów, lokalizowaniem i usuwaniem awarii,
 • przeprowadzaniem przeglądów stanu technicznego sieci i instalacji gazu,
 • wykonywaniem prób szczelności,
 • opracowywaniem i prowadzeniem dokumentacji budowy;
 • wykonywaniem przedmiarów robót i kosztorysowaniem;
 • wdrażaniem nowoczesnych technik i technologii związanych z wykorzystaniem paliw gazowych.

 

Wiadomości i umiejętności są kształcone w blokach tematycznych:

 • użytkowanie paliw gazowych,
 • wykonywanie wybranych robót budowlanych,
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych,
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji gazowych,
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy,

oraz

 • rozszerzona matematyka

 

Uczniowie w trakcie nauki od roku szkolnego 2019/2020  przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych – egzamin odbywa się na koniec klasy III

 

BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych – egzamin odbywa się w połowie klasy V

 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz posiada średni poziom wykształcenia  otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

Technicy gazownictwa posiadają rozległą wiedzę techniczną, umiejętności planowania, organizowania i wykonywania robót sieciowych i instalacyjnych związanych z branżą paliwowo- energetyczną. Mogą uzyskać uprawnienia energetyczne, a po pięcioletniej, udokumentowanej praktyce w zawodzie - uprawnienia budowlane pozwalające na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik gazownictwa może być zatrudniony  w:

 • firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci gazowych,
 • jednostkach służb inwestycyjnych oraz nadzoru budowlanego,
 • przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych,
 • biurach projektowych,
 • administracjach budynków mieszkalnych,
 • zakładach rzemieślniczych,
 • stacjach gazowych,
 • tłoczniach gazu,
 • magazynach gazu,
 • ramach własnej działalności gospodarczej.

Możliwości kontynuowania nauki: wyższe uczelnie techniczne oraz wszystkie kierunki i wydziały wyższych uczelni.

 

Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów ze świadectwa

 • j. polski
 • matematyka
 • j. obcy, nowożytny
 •  informatyka;
 •  

Liczba miejsc - 30

 

Przydatne linki:

1.http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy

2.www.efkz.quizforum.pl

3.http://plantacjaelearningu.pl/index.php/gadgets/itemlist/tag/technik%20gazownictwa

4.http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311209

 

 

Targi Expo GAS

23.04.2023
Targi Expo GAS

Targi Expo GAS

23.04.2023

Wycieczki branżowe to jeden z ważniejszych elementów edukacji w naszej Szkole, dokładamy wszelkich starań, żeby młodzież swoją wiedzę czerpała nie tylko z podręczników. Dzięki uprzejmości i wsparciu finansowemu Izby Gospodarczej Gazownictwa, PSGaz Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, „GAZ” Sp....

Szkolenie GEB

29.11.2022
Zdjęcie ze szkolenia GEB

Szkolenie GEB

29.11.2022

W dniu 23 listopada 2022r w Technikum Nr 3 w Łodzi odbyło się szkolenie poprowadzone przez francuską firmę GEB. Jest to firma zajmująca się uszczelnieniami do rurowych instalacji sanitarnych. Utworzona w 1860r firma GEB jest obecnie jednym z czołowych europejskich producentów klejów PVC, past uszczelniaj...