Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik gazownictwa

 

 
  

Przemysł gazowniczy obecnie bardzo intensywnie się rozwija. Prognozy zużycia gazu ziemnego wykazują, że tendencja jest tu rosnąca, a technologie coraz bardziej zaawansowane.

Jeśli chcesz zdobyć ciekawy zawód, który zapewni Ci dobrą pozycję na rynku pracy - podejmij naukę w zawodzie technik gazownictwa.

 

Prezentacja kierunku technik gazownictwa (w wykonaniu naszych absolwentów zatrudnionych w PSG Sp. z o.o.)

 

Technik gazownictwa zajmuje się:

 • organizowaniem, nadzorowaniem i wykonywaniem prac związanych z budową, modernizacją oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych,
 • przeprowadzaniem remontów, lokalizowaniem i usuwaniem awarii,
 • przeprowadzaniem przeglądów stanu technicznego sieci i instalacji gazu,
 • wykonywaniem prób szczelności,
 • opracowywaniem i prowadzeniem dokumentacji budowy;
 • wykonywaniem przedmiarów robót i kosztorysowaniem;
 • wdrażaniem nowoczesnych technik i technologii związanych z wykorzystaniem paliw gazowych.

 

Wiadomości i umiejętności są kształcone w blokach tematycznych:

 • użytkowanie paliw gazowych,
 • wykonywanie wybranych robót budowlanych,
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych,
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji gazowych,
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy,

oraz

 • rozszerzona matematyka

 

Uczniowie w trakcie nauki od roku szkolnego 2019/2020  przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych – egzamin odbywa się na koniec klasy III

 

BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych – egzamin odbywa się w połowie klasy V

 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz posiada średni poziom wykształcenia  otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

Technicy gazownictwa posiadają rozległą wiedzę techniczną, umiejętności planowania, organizowania i wykonywania robót sieciowych i instalacyjnych związanych z branżą paliwowo- energetyczną. Mogą uzyskać uprawnienia energetyczne, a po pięcioletniej, udokumentowanej praktyce w zawodzie - uprawnienia budowlane pozwalające na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik gazownictwa może być zatrudniony  w:

 • firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci gazowych,
 • jednostkach służb inwestycyjnych oraz nadzoru budowlanego,
 • przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych,
 • biurach projektowych,
 • administracjach budynków mieszkalnych,
 • zakładach rzemieślniczych,
 • stacjach gazowych,
 • tłoczniach gazu,
 • magazynach gazu,
 • ramach własnej działalności gospodarczej.

Możliwości kontynuowania nauki: wyższe uczelnie techniczne oraz wszystkie kierunki i wydziały wyższych uczelni.

 

Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów ze świadectwa

 • j. polski;
 • j. obcy;
 • informatyka;
 • geografia.

Liczba miejsc - 31

 

Przydatne linki:

1.http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy

2.www.efkz.quizforum.pl

3.http://plantacjaelearningu.pl/index.php/gadgets/itemlist/tag/technik%20gazownictwa

4.http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311209

 

 

Szkolenie GEB

29.11.2022
Zdjęcie ze szkolenia GEB

Szkolenie GEB

29.11.2022

W dniu 23 listopada 2022r w Technikum Nr 3 w Łodzi odbyło się szkolenie poprowadzone przez francuską firmę GEB. Jest to firma zajmująca się uszczelnieniami do rurowych instalacji sanitarnych. Utworzona w 1860r firma GEB jest obecnie jednym z czołowych europejskich producentów klejów PVC, past uszczelniaj...

Z wizytą na łódzkim lotnisku

W dniach 15 i 16 listopada 2022r uczniowie klas 3 TIGp, 4 TISp, 4 TIG, 4GCp byli uczestnikami wycieczki do stacji CNG i Portu Lotniczego w Łodzi. Stacja CNG zlokalizowana w Łodzi w przy ul. Zamiejskiej  jest jedną z niewielu w Polsce wykorzystująca sprężony gaz ziemny. W Łodzi usytuowana jest w niewielkiej odleg...