Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

 

  • j. polski
  • matematyka
  • j. obcy, nowożytny
  •  informatyka;
  • j. polski
  • matematyka
  • j. obcy, nowożytny
  •  informatyka;

 

Prezentacja kierunku technik chłodnictwa i klimatyzacji

 

Kierunek dla tych, którzy myślą o nowym atrakcyjnym zawodzie.

Jest to nowy zawód, wprowadzony do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w sierpniu 2014 roku.

W roku szkolnym 2015/2016 pierwsi uczniowie rozpoczną naukę na tym kierunku. Jesteśmy jedyną szkołą w regionie łódzkim, która będzie prowadzić kształcenie w tym zawodzie. Z analizy rynku pracy wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów branży chłodnictwa i klimatyzacji.

 

Technik chłodnictwa i klimatyzacji:

dopasowuje urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne do konkretnych potrzeb, wielkości pomieszczeń, warunków termicznych,

przygotowuje części urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych do montażu,

montuje i instaluje parowniki; sprężarki, termostaty, agregaty oraz izolacje termiczne

wykonuje montaż połączeń, układów hydraulicznych i pneumatycznych, zespołów i mechanizmów urządzeń chłodniczych; klimatyzatorów lub systemów klimatyzacyjnych,

dokonuje programowania, nastawienia regulacji urządzenia chłodniczego lub klimatyzacyjnego,

instaluje urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne na stanowiskach oraz napełnia instalacje czynnikiem chłodniczym,

dokonuje oceny jakości i stanu technicznego urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych,

konserwuje i naprawia urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

 

Wiadomości i umiejętności są kształcone w blokach tematycznych:

rozszerzona matematyka 

 

Uczniowie w trakcie nauki od roku szkolnego 2019/2020  przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

ELE.03.Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła – egzamin odbywa się na koniec klasy III

 

ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła – egzamin odbywa się w połowie klasy V

 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz posiada średni poziom wykształcenia  otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Absolwenci posiadają rozległą wiedzę techniczną, umiejętności planowania, organizowania, zarządzania oraz posługiwania się aktami prawnymi w zakresie instalacji i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Absolwenci są przygotowani do organizowania
i wykonywania prac związanych z budową urządzeń oraz instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Posiadają także umiejętności planowania i montowania według najnowszych technologii urządzeń i systemów chłodniczych oraz klimatyzacyjnych.

 

Podczas kształcenia uczeń nabywa umiejętności:

montowanie urządzeń i instalacji chłodniczych

eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych

montowanie urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

naprawa urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

obliczania kosztów materiałów wykonywania prac instalacyjnych dla chłodnictwa
i klimatyzacji,

biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;

współpracy z instytucjami, przedsiębiorstwami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie urządzeń i instalacji branży chłodniczej  i klimatyzacyjnej.

 

Możliwości zatrudnienia: w przedsiębiorstwach zajmujących się budową, montażem, konserwacją i naprawami urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych lub własna działalność gospodarcza w tej branży. Zawód ten jest zawodem pozwalającym na realizację  zadań zawodowych  w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, konserwacji, napraw urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

 

Możliwości kontynuowania nauki: wyższe uczelnie techniczne oraz wszystkie kierunki i wydziały wyższych uczelni.

 

Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów ze świadectwa

 

"Szybcy, skuteczni i niezawodni"

... tacy byli nasi uczniowie podczas konkursu na Dniach Chłodnictwa we Wrocławiu. Jak Ninja HVAC firmy MDV. Bo właśnie taki sprzęt został przekazanyna ręce uczniów oraz Dyrektor B.Świderskiej od generalnego dystrybutora firmy MDV, Aircon przez pana Waldemara Rosę. Ninja HVAC to klimatyzator typu split, któ...