Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kalendarz

KALANDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Wydarzenie

Data

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

 

Zakończenie I semestru dla klas maturalnych oraz IV Top, IV TISp, IV GCp, IV a TLp, IV b TLp

 

16 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2022 r.

  

Egzamin zawodowy

Sesja zimowa:

termin główny 9-21 stycznia 2023

 

9 stycznia 2023 – egzamin praktyczny dokumentacja (SPL.04, BUD.20, BUD.17, ELE.11, ELE.04)

 

10 – 14 stycznia 2023 – egzamin pisemny (SPL.04, BUD.20, BUD.17, ELE.11, ELE.04, ELE.03, ELE.10)

9 – 21 stycznia 2023 – egzamin praktyczny wykonanie (ELE.03, ELE.10)

 

Ferie zimowe

 

16 - 29 stycznia 2023 r.

 

Zakończenie I semestru dla klas I - III

3 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

6     kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

 

Termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

21 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych

28 kwietnia 2023 r.Praktyki zawodowe

17 kwietnia – 10 czerwca 2023

Termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach I - IV

16 czerwca 2023 r.

Egzamin maturalny

 

Część pisemna: 4- 23 maja 2023

4 maja – j. polski PP

5 maja – j. angielski PP (9.00), inne j.obce nowożytne PP (14.00)

8 maja – matematyka PP

Część ustna: 10-23 maja

Egzamin zawodowy

Sesja letnia:

termin główny 1-18 czerwca 2023

1 czerwca 2023 – egzamin praktyczny dokumentacja (SPL.01)

2 – 7 czerwca 2023 – egzamin pisemny

1 – 18 czerwca 2023 – egzamin praktyczny wykonanie (BUD.09, BUD.16)

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

  23 czerwca 2023 r.

 

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

 

Konsultacje i zebrania z rodzicami:

20 września 2022 – ślubowanie klas I, zebrania z rodzicami uczniów klas I, zapoznanie ze Statutem Szkoły, wymaganiami edukacyjnymi i innymi dokumentami szkoły

22 września 2022 – godz. 17.00 zebrania organizacyjne klas II-IV, zapoznanie ze Statutem Szkoły, wymaganiami edukacyjnymi i innymi dokumentami szkoły, godz. 18.00 – zebranie RR

22 listopada 2022 –konsultacje dla rodziców

7 lutego 2023 –zebrania podsumowujące I semestr

28 marca 2023 – konsultacje dla rodziców uczniów klas czwartych (maturzyści + uczniowie z praktykami)

23 maja 2023 – zebrania z rodzicami

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października 2022

9, 10 stycznia 2023 (egzaminy zawodowe)

2 maja 2023

4, 5, 8 maja 2023 (egzaminy maturalne)

2 czerwca (egzaminy zawodowe)

9 czerwca 2023

20 czerwca 2023 (przygotowanie dokumentacji)

 

Zaplanowane imprezy i uroczystości szkolne: