Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kalendarz

KALANDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Wydarzenie

Data

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

 

Zakończenie I semestru dla klas maturalnych oraz IV Top, IV TISp, IV GCp, IV a TLp, IV b TLp

 

16 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2022 r.

  

Egzamin zawodowy

Sesja zimowa:

termin główny 9-21 stycznia 2023

 

9 stycznia 2023 – egzamin praktyczny dokumentacja (SPL.04, BUD.20, BUD.17, ELE.11, ELE.04)

 

10 – 14 stycznia 2023 – egzamin pisemny (SPL.04, BUD.20, BUD.17, ELE.11, ELE.04, ELE.03, ELE.10)

9 – 21 stycznia 2023 – egzamin praktyczny wykonanie (ELE.03, ELE.10)

 

Ferie zimowe

 

16 - 29 stycznia 2023 r.

 

Zakończenie I semestru dla klas I - III

3 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

6     kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

 

Termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

21 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych

28 kwietnia 2023 r.Praktyki zawodowe

17 kwietnia – 10 czerwca 2023

Termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach I - IV

16 czerwca 2023 r.

Egzamin maturalny

 

Część pisemna: 4- 23 maja 2023

4 maja – j. polski PP

5 maja – j. angielski PP (9.00), inne j.obce nowożytne PP (14.00)

8 maja – matematyka PP

Część ustna: 10-23 maja

Egzamin zawodowy

Sesja letnia:

termin główny 1-18 czerwca 2023

1 czerwca 2023 – egzamin praktyczny dokumentacja (SPL.01)

2 – 7 czerwca 2023 – egzamin pisemny

1 – 18 czerwca 2023 – egzamin praktyczny wykonanie (BUD.09, BUD.16)

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

  23 czerwca 2023 r.

 

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

 

Konsultacje i zebrania z rodzicami:

20 września 2022 – ślubowanie klas I, zebrania z rodzicami uczniów klas I, zapoznanie ze Statutem Szkoły, wymaganiami edukacyjnymi i innymi dokumentami szkoły

22 września 2022 – godz. 17.00 zebrania organizacyjne klas II-IV, zapoznanie ze Statutem Szkoły, wymaganiami edukacyjnymi i innymi dokumentami szkoły, godz. 18.00 – zebranie RR

22 listopada 2022 –konsultacje dla rodziców

7 lutego 2023 –zebrania podsumowujące I semestr

28 marca 2023 – konsultacje dla rodziców uczniów klas czwartych (maturzyści + uczniowie z praktykami)

23 maja 2023 – zebrania z rodzicami

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października 2022

9, 10 stycznia 2023 (egzaminy zawodowe)

2 maja 2023

4, 5, 8 maja 2023 (egzaminy maturalne)

2 czerwca (egzaminy zawodowe)

9 czerwca 2023

20 czerwca 2023 (przygotowanie dokumentacji)

 

Zaplanowane imprezy i uroczystości szkolne: