Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik Inżynierii Sanitarnej

 

 
  

 

Prezentacja kierunku technik inżynierii sanitarnej

 

Szkoła realizuje kształcenie z wykorzystaniem programu o strukturze modułowej.


Technik inżynierii sanitarnej:

 • wykonuje wszystkie instalacje sanitarne i sieci komunalne na podstawie dokumentacji technicznej
 • ocenia ich stan techniczny oraz przeprowadza przeglądy, naprawy, konserwacje
  i remonty
 • rozdziela, zleca i nadzoruje wykonywanie robót montażowych oraz i ich odbiór
 • prowadzi dokumentację budowy
 • opracowuje proste, nieskomplikowane projekty instalacji i urządzeń sanitarnych oraz sieci komunalnych
 • wykonuje przedmiary robót i kosztorysy
 • posiada wysokie i uniwersalne umiejętności w zakresie eksploatacji sieci i instalacji gazowych
 • wykorzystuje metody obróbki metali i tworzyw sztucznych, między innymi lutowanie i zgrzewanie.

 

Wiadomości i umiejętności są kształcone w blokach tematycznych:

- wykonywanie wybranych robót budowlanych,

- wykonywanie robót montażowych oraz prowadzenie prac eksploatacyjnych sieci komunalnych – wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych

- wykonywanie robót montażowych oraz prowadzenie prac eksploatacyjnych instalacji sanitarnych – wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- projektowanie sieci komunalnych i instalacji sanitarnych oraz kosztorysowanie robót - sieci i instalacje gazu

- przygotowanie do wejścia na rynek pracy

oraz

- rozszerzona matematyka 

 

Uczniowie w trakcie nauki od roku szkolnego 2019/2020  przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych – egzamin odbywa się na koniec klasy III 

 

BUD.20.Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych – egzamin odbywa się w połowie klasy V

 

 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz posiada średni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Absolwenci posiadają rozległą wiedzę techniczną, umiejętności planowania, organizowania, projektowania zarządzania oraz posługiwania się aktami prawnymi w zakresie sieci komunalnych i instalacji sanitarnych. Absolwenci są przygotowani do organizowania i wykonywania robót  związanych z budową sieci komunalnych, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowniczychposiadają umiejętności planowania i wykonywania w najnowszych technologiach instalacji centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnych, gazowych oraz wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz prowadzenia  eksploatacji sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.

 

Możliwości zatrudnienia: W przedsiębiorstwach montażowych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz ciepłowniczych, w jednostkach służb inwestycyjnych oraz nadzoru budowlanego, w administracjach budynków mieszkalnych, w zakładach rzemieślniczych, w biurach projektowych, firmach i hurtowniach instalacyjnych.

Absolwenci kierunku są poszukiwanymi specjalistami  na krajowym i zagranicznym rynku pracy , mogą  otworzyć działalność gospodarczą i na własny rachunek wykonywać usługi dla przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Posiadając tytuł technika urządzeń sanitarnych, po 5-cio letniej udokumentowanej praktyce w zawodzie mogą uzyskać uprawnienia budowlane.

 

Możliwości kontynuowania nauki: wyższe uczelnie techniczne oraz wszystkie kierunki i wydziały wyższych uczelni.

 

Technik inżynierii sanitarnej:

 • posiada umiejętności i kwalifikacje zawodowe  z zakresu stosowania nowoczesnych materiałów i technologii z zakresu instalacji sanitarnych i sieciach komunalnych.
 • nabywa umiejętności wykonywania kosztorysów, obliczeń projektowych oraz opracowań graficznych dokumentacji.

 

Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów ze świadectwa
- j. polski;
- j. obcy;
- informatyka;
- geografia.


Liczba miejsc - 31

Przydatne linki:

 1. http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy
 2. www.efkz.quizforum.pl
 3. http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311209

 

Z wizytą w firmie HERZ Sp. z o.o.

W dniach 12 – 15 września 2022r grupa uczniów Szkoły z klas instalacyjnych brała udział w wyjeździe szkoleniowym do Firmy HERZ w Wieliczce i Wiedniu. Grupa HERZ Armaturen Ges.m.b.H. należy do grona wiodących, europejskich producentów armatury i systemów instalacyjnych: grzewczych, s...

Zgrzewanie doczołowe z Thermaflex

10 grudnia 2021r przeprowadzone zostało szkolenie dla klas 2 TIGp, 3 TISp,i 3 TIG przez przedstawiciele firmy THERMAFLEX  sp. z o.o. w zakresie zastosowania otulin ThermaSmart. PRO.  Jest to zaawansowany materiał izolacyjny wykonany z wysokiej klasy termoplastycznej pianki, idealny do zastosowania w systemach...