Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik Inżynierii Sanitarnej

 

 
  

 

Prezentacja kierunku technik inżynierii sanitarnej

 

Szkoła realizuje kształcenie z wykorzystaniem programu o strukturze modułowej.


Technik inżynierii sanitarnej:

 • wykonuje wszystkie instalacje sanitarne i sieci komunalne na podstawie dokumentacji technicznej
 • ocenia ich stan techniczny oraz przeprowadza przeglądy, naprawy, konserwacje
  i remonty
 • rozdziela, zleca i nadzoruje wykonywanie robót montażowych oraz i ich odbiór
 • prowadzi dokumentację budowy
 • opracowuje proste, nieskomplikowane projekty instalacji i urządzeń sanitarnych oraz sieci komunalnych
 • wykonuje przedmiary robót i kosztorysy
 • posiada wysokie i uniwersalne umiejętności w zakresie eksploatacji sieci i instalacji gazowych
 • wykorzystuje metody obróbki metali i tworzyw sztucznych, między innymi lutowanie i zgrzewanie.

 

Wiadomości i umiejętności są kształcone w blokach tematycznych:

- wykonywanie wybranych robót budowlanych,

- wykonywanie robót montażowych oraz prowadzenie prac eksploatacyjnych sieci komunalnych – wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych

- wykonywanie robót montażowych oraz prowadzenie prac eksploatacyjnych instalacji sanitarnych – wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- projektowanie sieci komunalnych i instalacji sanitarnych oraz kosztorysowanie robót - sieci i instalacje gazu

- przygotowanie do wejścia na rynek pracy

oraz

- rozszerzona matematyka 

 

Uczniowie w trakcie nauki od roku szkolnego 2019/2020  przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych – egzamin odbywa się na koniec klasy III 

 

BUD.20.Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych – egzamin odbywa się w połowie klasy V

 

 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz posiada średni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Absolwenci posiadają rozległą wiedzę techniczną, umiejętności planowania, organizowania, projektowania zarządzania oraz posługiwania się aktami prawnymi w zakresie sieci komunalnych i instalacji sanitarnych. Absolwenci są przygotowani do organizowania i wykonywania robót  związanych z budową sieci komunalnych, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowniczychposiadają umiejętności planowania i wykonywania w najnowszych technologiach instalacji centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnych, gazowych oraz wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz prowadzenia  eksploatacji sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.

 

Możliwości zatrudnienia: W przedsiębiorstwach montażowych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz ciepłowniczych, w jednostkach służb inwestycyjnych oraz nadzoru budowlanego, w administracjach budynków mieszkalnych, w zakładach rzemieślniczych, w biurach projektowych, firmach i hurtowniach instalacyjnych.

Absolwenci kierunku są poszukiwanymi specjalistami  na krajowym i zagranicznym rynku pracy , mogą  otworzyć działalność gospodarczą i na własny rachunek wykonywać usługi dla przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Posiadając tytuł technika urządzeń sanitarnych, po 5-cio letniej udokumentowanej praktyce w zawodzie mogą uzyskać uprawnienia budowlane.

 

Możliwości kontynuowania nauki: wyższe uczelnie techniczne oraz wszystkie kierunki i wydziały wyższych uczelni.

 

Technik inżynierii sanitarnej:

 • posiada umiejętności i kwalifikacje zawodowe  z zakresu stosowania nowoczesnych materiałów i technologii z zakresu instalacji sanitarnych i sieciach komunalnych.
 • nabywa umiejętności wykonywania kosztorysów, obliczeń projektowych oraz opracowań graficznych dokumentacji.

 

Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów ze świadectwa
- j. polski;
- j. obcy;
- informatyka;
- geografia.


Liczba miejsc - 45

Przydatne linki:

 1. http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy
 2. www.efkz.quizforum.pl
 3. http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311209

 

Grohe Training Academy w tech3lodz

Październik zakończył się w naszej Szkole wydarzeniem nietuzinkowym, które zapowiadaliśmy wcześniej tajemniczymi zdjęciami. Dzięki uprzejmości i przy nakładach finansowych firmy Grohe, powstała u nas pracownia Grohe Training Academy. 31 października nastąpiło uroczyste jej otwarcie i inauguracyjne zajęcia w obec...