Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik systemów energetyki odnawialnej

 

 

 
  

 

Prezentacja kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Kierunek dla tych, którzy myślą o poszanowaniu energii i środowiska

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się:

 • organizowaniem  prac związanych z montażem urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej: energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej, wodorowej i biomasy
 • przeprowadzaniem konserwacji i napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • wykonywaniem montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej
 • kontrolowaniem działania urządzeń i instalacji oraz funkcjonowaniem systemów energetyki odnawialnej
 • doradzaniem w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii

 

Wiadomości i umiejętności są kształcone w blokach tematycznych:

 • podstawy energetyki
 • systemy energetyki odnawialnej
 • dokumentacja techniczna
 • technologia w zakresie energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej, kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, biomasy
 • język angielski i niemiecki zawodowy
 • rozszerzona matematyka
  •  

   Uczniowie w trakcie nauki od roku szkolnego 2019/2020  przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

   ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – egzamin odbywa się na koniec klasy III

   ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – egzamin odbywa się w połowie klasy V

    

   Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz posiada średni poziom wykształcenia  otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

   Absolwenci posiadają rozległą wiedzę techniczną, umiejętności planowania, organizowania, zarządzania oraz posługiwania się aktami prawnymi w zakresie energetyki odnawialnej. Absolwenci są przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z budową systemów energetyki odnawialnej, a także posiadają umiejętności planowania prac związanych z wykonywaniem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialne i montażu urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej.

    

   Podczas kształcenia uczeń nabywa umiejętności:

   • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
   • planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;
   • organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych
    w systemach energetyki odnawialnej;
   • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
   • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;
   • obliczania kosztów materiałów wykonywania prac instalacyjnych dla odnawialnych źródeł energii,
   • biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;
   • współpracy z instytucjami, przedsiębiorstwami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie odnawialnych źródeł energii.

    

   Możliwości zatrudnienia: w przedsiębiorstwach zajmujących się budową, montażem, konserwacją i naprawami urządzeń umożliwiających uzyskiwanie energii odnawialnej lub własna działalność gospodarcza w tej branży. Zawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie miedzy innymi energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej i energetyki wodorowej. Intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, sprawia , iż zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem przyszłości, a specjaliści tej branży znajdą zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie wykorzystującym energię odnawialną.

    

   Możliwości kontynuowania nauki: wyższe uczelnie techniczne oraz wszystkie kierunki i wydziały wyższych uczelni.

    

   Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów ze świadectwa

   • j. polski;
   • j. obcy;
   • informatyka;
   • geografia.

   Liczba miejsc – 31

   Przydatne linki:

   1. http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy
   2. www.efkz.quizforum.pl
   3. http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=31120

    

Szkolenie HERZ - armatura grzewcza

W dniu 2 grudnia 2021r uczniowie klas 3 TIS p oraz grupa TIS z klasy 2 TIG uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawiciela firmy HERZ Polska z siedzibą w Wieliczce. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane z armaturą grzewczą zarówno termostatyczną jak i regulacyjną. Uczniowie otrzymali...

Szkolenie HERZ - systemy grzewcze

W dniu 24 listopada 2021r uczniowie klas 3 TIG i 3 TIS p uczestniczyli w szkoleniu o urządzeniach odnawialnych źródeł energii oferowanych przez firmę HERZ Polska z siedzibą w Wieliczce. Omówione zostały kotły opalane drewnem kawałkowym lub peletem, kotły peletowe z technologią kondensacyjną i kotły na b...