Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik systemów energetyki odnawialnej

 

 

 
  

 

Prezentacja kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Kierunek dla tych, którzy myślą o poszanowaniu energii i środowiska

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się:

 • organizowaniem  prac związanych z montażem urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej: energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej, wodorowej i biomasy
 • przeprowadzaniem konserwacji i napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • wykonywaniem montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej
 • kontrolowaniem działania urządzeń i instalacji oraz funkcjonowaniem systemów energetyki odnawialnej
 • doradzaniem w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii

 

Wiadomości i umiejętności są kształcone w blokach tematycznych:

 • podstawy energetyki
 • systemy energetyki odnawialnej
 • dokumentacja techniczna
 • technologia w zakresie energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej, kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, biomasy
 • język angielski i niemiecki zawodowy
 • rozszerzona matematyka
  •  

   Uczniowie w trakcie nauki od roku szkolnego 2019/2020  przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

   ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – egzamin odbywa się na koniec klasy III

   ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – egzamin odbywa się w połowie klasy V

    

   Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz posiada średni poziom wykształcenia  otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

   Absolwenci posiadają rozległą wiedzę techniczną, umiejętności planowania, organizowania, zarządzania oraz posługiwania się aktami prawnymi w zakresie energetyki odnawialnej. Absolwenci są przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z budową systemów energetyki odnawialnej, a także posiadają umiejętności planowania prac związanych z wykonywaniem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialne i montażu urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej.

    

   Podczas kształcenia uczeń nabywa umiejętności:

   • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
   • planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;
   • organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych
    w systemach energetyki odnawialnej;
   • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
   • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;
   • obliczania kosztów materiałów wykonywania prac instalacyjnych dla odnawialnych źródeł energii,
   • biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;
   • współpracy z instytucjami, przedsiębiorstwami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie odnawialnych źródeł energii.

    

   Możliwości zatrudnienia: w przedsiębiorstwach zajmujących się budową, montażem, konserwacją i naprawami urządzeń umożliwiających uzyskiwanie energii odnawialnej lub własna działalność gospodarcza w tej branży. Zawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie miedzy innymi energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej i energetyki wodorowej. Intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, sprawia , iż zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem przyszłości, a specjaliści tej branży znajdą zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie wykorzystującym energię odnawialną.

    

   Możliwości kontynuowania nauki: wyższe uczelnie techniczne oraz wszystkie kierunki i wydziały wyższych uczelni.

    

   Przedmioty brane pod uwagę przy obliczaniu punktów ze świadectwa

   • j. polski
   • matematyka
   • j. obcy, nowożytny
   •  informatyka;

    

  • Liczba miejsc – 45

   Przydatne linki:

   1. http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy
   2. www.efkz.quizforum.pl
   3. http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=31120

    

1. miejsce dla naszego ucznia!

W poniedziałek 27 marca uczeń klasy 3TCHOp Kacper Kulesza wziął udział w finale Konkursu Wiedzy o Energetyce organizowanym przez Politechnikę Warszawska. Do finału ze 150 osób z całej Polski zakwalifikowało się jedynie 11 osób, w tym tylko jeden uczeń naszej szkoły. Zadanie finałowe polegało na przedstawi...

Szkolenie HERZ - armatura grzewcza

W dniu 2 grudnia 2021r uczniowie klas 3 TIS p oraz grupa TIS z klasy 2 TIG uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawiciela firmy HERZ Polska z siedzibą w Wieliczce. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane z armaturą grzewczą zarówno termostatyczną jak i regulacyjną. Uczniowie otrzymali...