Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Aktualności projektowe

Przeprowadzono rekrutacje do projektów unijnych!

Na podstawie formularzy zgłoszeniowych, zachowując zasady równości szans oraz dostępności, a także biorąc pod uwagę osiągnięcia naszych uczniów (nie tylko naukowe) wygenerowano listy osób biorących udział w projektach unijnych.

Na podstawie powyższych zasad do projektu „Nowe kwalifikacje – nowe szanse” zakwalifikowano 95 osób, w tym 17 kobiet, 78 mężczyzn; do projektu „Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3” 50 osób (3 kobiety, 47 mężczyzn).  Udziału kobiet i mężczyzn w projekcie odzwierciedla społeczność uczniowską Technikum nr 3, którą w większości tworzą mężczyźni.  

Wygenerowano listy osób zakwalifikowanych i przekazano do informacji wychowawców i dyrekcji. Uczestnicy projektu otrzymają indywidualne listy szkoleń i kursów na które zostali zakwalifikowani.

 

 

**********************

W związku z formalnymi procedurami nadal czekamy na możliwość ogłoszenia przetargów i zamówień na kursy i szkolenia, a przede wszystkim doposażenie pracowni. Informujemy, że prace trwają, staramy się aby podejmowane przez nas działania miały realny wpływ na podniesienie jakości kształcenia.

 

Przeprowadzono konsultacje z nauczycielami przedmiotów zawodowych, szkolnym administratorem sieci informatycznej oraz przedstawicielami firm w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe na temat potrzeb uczniów w zakresie niezbędnego sprzętu do realizacji kształcenia w zawodach instalacyjnych i logistycznych. Zebrano szczegółowe dane techniczne wskazujące minimalne wymagania zamawianych urządzeń oraz nakreślono charakter ich późniejszej eksploatacji.

 

Przeprowadzono konsultacje z nauczycielami języków obcych w Technikum nr 3 na którym omówiono cele kształcenia w zakresie języka obcego zawodowego. Stworzono listę słowników i materiałów na cele dydaktyczne języka obcego zawodowego.

 

Nakreślono charakter wirtualnych przedsiębiorstw na cele aplikacji Revas, która zapewni prowadzenie wirtualnego, innowacyjnego przedsiębiorstwa w formie gry online, będąca narzędziem dydaktycznym, kształcącym postawy i kompetencje przedsiębiorcze.