Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ruszamy z projektem "Praktyka czyni mistrza"

  • Przeprowadzono rekrutacje do projektów unijnych. Na podstawie formularzy zgłoszeniowych, zachowując zasady równości szans oraz dostępności, a także biorąc pod uwagę osiągnięcia naszych uczniów (nie tylko naukowe) wygenerowano listy osób biorących udział w projektach unijnych.
  • Na podstawie powyższych zasad do projektu „Nowe kwalifikacje – nowe szanse” zakwalifikowano 95 osób, w tym 17 kobiet, 78 mężczyzn; do projektu „Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3” 50 osób (3 kobiety, 47 mężczyzn).  Udziału kobiet i mężczyzn w projekcie odzwierciedla społeczność uczniowską Technikum nr 3, którą w większości tworzą mężczyźni.  
  • Wygenerowano listy osób zakwalifikowanych i przekazano do informacji wychowawców i dyrekcji. Uczestnicy projektu otrzymają indywidualne listy szkoleń i kursów na które zostali zakwalifikowani.
  • W związku z formalnymi procedurami nadal czekamy na możliwość ogłoszenia przetargów i zamówień na kursy i szkolenia, a przede wszystkim doposażenie pracowni. Informujemy, że prace trwają, staramy się aby podejmowane przez nas działania miały realny wpływ na podniesienie jakości kształcenia.
  • Przeprowadzono konsultacje z nauczycielami przedmiotów zawodowych, szkolnym administratorem sieci informatycznej oraz przedstawicielami firm w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe na temat potrzeb uczniów w zakresie niezbędnego sprzętu do realizacji kształcenia w zawodach instalacyjnych i logistycznych. Zebrano szczegółowe dane techniczne wskazujące minimalne wymagania zamawianych urządzeń oraz nakreślono charakter ich późniejszej eksploatacji.
  • Przeprowadzono konsultacje z nauczycielami języków obcych w Technikum nr 3 na którym omówiono cele kształcenia w zakresie języka obcego zawodowego. Stworzono listę słowników i materiałów na cele dydaktyczne języka obcego zawodowego.
  • Nakreślono charakter wirtualnych przedsiębiorstw na cele aplikacji Revas, która zapewni prowadzenie wirtualnego, innowacyjnego przedsiębiorstwa w formie gry online, będąca narzędziem dydaktycznym, kształcącym postawy i kompetencje przedsiębiorcze.
  •