TECHNIKUM nr 3 w ŁODZI


-- Od szkolenia do zatrudnienia --

Projekt


Od szkolenia do zatrudnienia


Projekt jest przeznaczony dla wszystkich nauczanych zawodów w Technikum Nr 3 przy ZSP nr 3 w Łodzi. Przewidziana grupa docelowa to 60 uczniów (58M i 2K) oraz 2 nauczycieli (2M). Projekt jest przeznaczony w zakresie uzyskania uprawnień na prawo jazdy kat C, kwalifikacji wstępnej oraz EcoDrivingu dla wszystkich grup zawodowych kształcących się w Technikum Nr 3 przy ZSP nr 3 w Łodzi (38M i 2K), natomiast w zakresie uzyskania uprawnień na wózki widłowe, koparko-ładowarki, podesty ruchome, przenośników HDS projekt przeznaczony jest dla kierunków technik gazownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik urządzeń sanitarnych (technik inżynierii sanitarnej), ze względu na możliwość wykonywanego zawodu w tym prac ziemnych (19M i 1K).