TECHNIKUM nr 3 w ŁODZI


-- Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja --

Projekt


Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja


Projekt jest przeznaczony dla dwóch zawodów technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji . Przewidziany jest dla 28 uczniów (25M i 3K).