TECHNIKUM nr 3 w ŁODZI


-- Profesjonalny logistyk --

Projekt


Profesjonalny logistyk


Projekt jest przeznaczony dla zawodu technik logistyk (TL). Przewidziany jest dla 30 uczniów (18M i 12K) oraz 3 nauczycieli (1M i 2K).