TECHNIKUM nr 3 w ŁODZI


-- Profesjonalny instalator --

Projekt


Profesjonalny instalator


Projekt jest przeznaczony dla 2 zawodów technik urządzeń sanitarnych (TUS) (według reformy oświaty technik inżynierii sanitarnej (TIS)) oraz technik gazownictwa. Przewidziany jest dla 48 uczniów (45M i 3K) w tym 30 uczniów z TUS i 18 uczniów z TG oraz 7 nauczycieli(3M i 4K).