O projekcie

Broszura podsumowująca projekt

Broszura podsumowująca projekt

Prezentacje nt. projektu

Dobre Praktyki w ramach PO KL

Konferencja podsumowująca projekt - wstęp

Konferencja podsumowujaca projekt - monitoring i ewakuacja

Konferencja podsumowujaca projekt - promocja i informacja

Konferencja podsumowujaca projekt - rozliczenie

..............................................................................................

Artykuły prasowe