Kontakt

Lider: Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Krucza 6/14
00-537 Warszawa
tel. (022) 667 39 00
e-mail: sekretariat.ozp@msgaz.pl

www.msgaz.pl

..............................................................................................

Partner: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi
ul. Kilińskiego 159/163
90-315 Łódź
tel./fax (042) 674-02-75
e-mail: zsp3@szkoly.lodz.pl

www.zsp3.com

Partner: Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl

..............................................................................................