Aktualności

..............................................................................................

Marzec 2011.

18 marca 2011 odbyła się w Łodzi konferencja podsumowująca projekt.

Wydano broszurę podsumowującą projekt.

..............................................................................................

Styczeń 2011.

07.01.2011r rozpoczął się kurs spawacza elektrycznego dla grupy 56 osób.

Zajęcia odbywać się będą w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łodzi przy ul. Łąkowej 4. Kurs zakończy się w marcu 2011.

..............................................................................................

Wrzesień - Grudzień 2011

Przeprowadzono kurs zgrzewacza PE dla grupy 56 osób. Zajęcia odbywały się w okresie 16.09.2010 - 03.11.2010 (grupa 35 osób) i 14.09.2010 - 19.10.2010 (grupa 21 osób) w warsztatach szkolnych na terenie MSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Łódź przy ul. Targowej 18 w Łodzi.

Przeprowadzono kurs na uprawnienia E dla grupy 56 osób. Zajęcia odbywały się w okresie 16.11.2010 - 22.12.2010 (grupa 35 osób) i 02.11.2010 - 21.12.2010 (grupa 21 osób) w warsztatach szkolnych na terenie MSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Łódź przy ul. Targowej 18 w Łodzi.

W dniach 15.12.2010 - 17.12.2010 uczniowie odbyli wizyty studialne w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. w Jaśle oraz w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.

..............................................................................................

Wrzesień 2010 r.

Rozpoczęły się kursy zgrzewacza PE, na uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji (E) dla dwóch kolejnych grup uczniów oraz kurs spawacza elektrycznego dla kolejnej grupy.

Program kursu spawacza elektrycznego obejmuje zagadnienia teoretyczne tj. rodzaje stali, rodzaje elektrod i sposoby ich zastosowania, zmiany jakim podlega stal podczas przetopu, budowa urządzeń spawalniczych, zagrożenia występujące podczas spawania, zasady BHP oraz specyfika prowadzenia prac spawalniczych w gazownictwie. Podczas zajęć praktycznych uczniowie poznają technikę spawania elektrodą otuloną (MMA) i metodą spawania w osłonie gazów obojętnych (MAG).

Kurs zgrzewacza PE obejmuje przygotowanie teoretyczne oraz część praktyczną. W trakcie zajęć uczniowie będą mogli zapoznać się ze stosowaną obecnie technologią przy budowie rurociągów różnego typu oraz nauczyć się obsługi najczęściej stosowanych urządzeń do zgrzewania.

Uprawnienia jakie uzyskają uczniowie po kursie na uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji (E) upoważniać będą upoważniają do obsługi, montażu, konserwacji urządzeń i instalacji energetycznych. Uprawnienia wymagane są w przypadku prowadzenia prac polegających na obsłudze, konserwacji, remoncie oraz montażu dowolnej instalacji lub urządzenia elektrycznego, grzewczego, gazowego. Konieczne są do wykonywania pomiarów i badań okresowych.

Uczniowie zostali wyposażeni w odzież roboczą niezbędną podczas zajęć praktycznych a także w środki ochrony osobistej. Zajęcia odbywać się będą w warsztatach szkolnych na terenie MSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Łódź przy ul. Targowej 18 w Łodzi oraz w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łodzi przy ul. Łąkowej 4.

Kursy zakończą sie egzaminem przed Państwową Komisją egzaminacyjną

..............................................................................................

Czerwiec 2010 r.

Przeprowadzono egzaminy dla pozostałej grupy uczniów biorących udział w kursie spawacza elektrycznego.

W dniach 25 - 26 czerwca 2010 r. odbyło się Seminarium Naukowe pt. "Pracownik branży gazowniczej na zliberalizowanym rynku energetycznym" adresowane do nauczycieli. Zadaniem seminarium było przybliżenie problematyki branży gazowniczej.

..............................................................................................

Maj 2010 r.

Uczniowie wzięli udział w kursie kurs dającym uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji (E). Uprawnienia wymagane są w przypadku prowadzenia prac polegających na obsłudze, konserwacji, remoncie oraz montażu dowolnej instalacji lub urządzenia elektrycznego, grzewczego, gazowego. Konieczne są do wykonywania pomiarów i badań okresowych.

W dniu 18 maja 2010r. uczniowie odwiedzili Muzeum Gazownictwa w Warszawie. Muzeum znajduje się na terenie PGNiG S.A. przy ul. Kasprzaka 15, w zabytkowych obiektach pochodzących z przełomu XIX i XX.  Uczniów po terenie dawnej Gazowni oraz po muzeum oprowadził jego Dyrektor Pan Zygmunt Marszałek. Uczniowie mieli okazję zapoznać się zarówno z historią muzeum, historią gazownictwa jak również z unikatowymi zbiorami  -  doskonale zachowanymi maszynami i urządzeniami, służącymi kiedyś do produkcji gazu z węgla kamiennego a także z dokumentami, planami i zdjęciami. Oprócz urządzeń technicznych uczniowie mogli obejrzeć odtworzone mieszczańskie wnętrza z przełomu XIX i XX wieku wyposażone w meble z tamtego okresu oraz urządzenia działające na gaz - lampy, piecyki, kuchenki, żelazka, lokówki a także lodówkę.

Jednocześnie podczas tejże wizyty studialnej 18 maja 2010r. uczniowie odbyli również w spotkanie z przedstawicielami Izby Gospodarczej Gazownictwa przy ul. Kasprzaka 15 w Warszawie. Izba Gospodarcza Gazownictwa utworzona została przez podmioty działające w branży gazowniczej w celu reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków w zakresie ich działalności wobec krajowych organów państwowych, samorządowych i społecznych oraz instytucji naukowych i gospodarczych, a także zagranicznych organów i instytucji.

Przeprowadzono egzaminy dla części uczniów biorących udział w kursie spawacza elektrycznego.

Druga tura uczniów wzięła udział w kursie zgrzewacza polietylenu (PE). Kurs zakończył się egzaminem.

..............................................................................................

17 kwietnia 2010 r.

Kolejna grupa uczniów odbyła wizytę studialną w Zakładzie Gazowniczym w Łodzi stanowiącym Oddział Mazowieckiej Spółki Gazownictwa. Analogicznie jak grupa poprzednia uczniowie zapoznali się ze strukturą organizacyjną MSG sp. z o.o., odwiedzili Działy i Sekcje zlokalizowane w ZG Łódź przy ul. Targowej 18, zapoznali się z zadaniami realizowanymi przez te jednostki.

..............................................................................................

Styczeń 2010 r.

Rozpoczął się kurs spawacza elektrycznego dla grupy 64 uczniów. Zajęcia odbywają się warsztatach szkolnych na terenie MSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Łódź przy ul. Targowej 18 w Łodzi oraz w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, przy ul. Łąkowej 4.

Podczas kursu uczniowie zapoznali się m. in. z rodzajami stali, zmianami jakimi podlega stal podczas przetopu, rodzajami elektrod, sposobami ich zastosowania, budową urządzeń spawalniczych, zagrożeniami występującymi podczas spawania, zasadami BHP oraz specyfiką prowadzenia prac spawalniczych w gazownictwie. Uczniowie poznają technikę spawania elektrodą otuloną (MMA) i metodą spawania w osłonie gazów obojętnych (MAG). W gazownictwie bowiem stosowane jest wyłącznie spawanie elektryczne, zarówno przy budowie nowych gazociągów (zwłaszcza gazociągów wysokiego ciśnienia) jak również przy eksploatacji już istniejącej sieci.

Zakończenie kursu i egzaminy przewidziane są na maj i czerwiec 2010r

..............................................................................................

Listopad 2009 r.

W dniach 11.11.2009r. - 13.11.2009r. uczniowie odbyli wizyty studialne w Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, w Kopalni Złoty Stok oraz w Muzeum Sztolni Walimskich (Kotlina Kłodzka).

Ekspozycja Muzeum Gazownictwa w Paczkowie jest jedną z największych tego typu w Europie. Składa się na nią ponad 3000 eksponatów, które prezentowane są w salach wystawowych i ekspozycjach plenerowych o łącznej powierzchni ponad 1000 m2. Gazownictwo pokazane jest w układzie chronologicznym i tematycznym. Interaktywne wystawy znakomicie pokazują historię gazu domowego i przemysłowego, poszerzając wiedzę odwiedzających na ten temat.

Kopalnia Złoty Stok to najstarsza w Polsce kopalnia złota, zamknięta w 1962r. W 1996r otwarto Podziemną Trasę Turystyczną "Kopalnia Złota", a przy niej Muzeum Górnictwa i Hutnictwa w Złotym Stoku, gdzie obejrzeć można bogatą ekspozycje map i planów kopalni z okresu od XVIII do XX wieku, dawne narzędzia górnicze i hutnicze, minerały, wystawę lamp górniczych, piece do wytopu złota.

Sztolnie Walimskie wchodzą w skład kompleksu "Riese" ("Olbrzym") jednego z najbardziej tajemniczych przedsięwzięć górniczych i budowlanych prowadzonych w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę, obejmującego zamek Książ w Wałbrzychu oraz system potężnych bunkrów i budowli podziemnych wydrążonych w Górach Sowich. Prace prowadzono na najwyższym wówczas dostępnym poziomie.

Przeprowadzono egzamin na zgrzewacza polietylenu dla drugiej i trzeciej grupy uczniów, co zakończyło kurs zgrzewacza polietylenu dla pierwszej tury uczniów.

Uzupełniono katalog książek i czasopism w Bibliotece Gazownika i Mechanika.

..............................................................................................

7 października 2009 r.

Kolejna grupa uczniów odbyła wizytę studialną wizytę studialną w Zakładzie Gazowniczym w Łodzi.

Rozpoczął się kurs zgrzewacza polietylenu (PE) dla 66 uczestników projektu. Zajęcia odbywały się w warsztatach szkolnych na terenie MSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Łódź przy ul. Targowej 18 w Łodzi. Uczniowie zostali wyposażeni w odzież roboczą niezbędną podczas zajęć praktycznych, a także w środki ochrony osobistej.

W trakcie zajęć uczniowie będą mogli zapoznać się ze stosowaną obecnie technologią budowy gazociągów oraz nauczyć się obsługi najczęściej stosowanych urządzeń do zgrzewania rur polietylenowych.

Przeprowadzono egzamin na uprawnienia zgrzewaczy polietylenu dla pierwszej grupy uczniów.

..............................................................................................

1 października 2009 r.

Konferencja zorganizowana przez Departament do spraw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Dobre praktyki - ucz się od najlepszych!"

Tematem był priorytet IX programu, czyli wyrównywanie szans edukacyjnych. Więcej informacji : http://www.lodzkie.pl/lodzkie/news/new98417.html

..............................................................................................

23 września 2009 r.

Pierwsza grupa uczniów odbyła wizytę studialną w Zakładzie Gazowniczym w Łodzi, który jest Oddziałem Mazowieckiej Spółki Gazownictwa.

Uczniowie zapoznali się ze strukturą organizacyjną MSG sp. z o.o., odwiedzili Działy i Sekcje zlokalizowane w ZG Łódź przy ul. Targowej 18, zapoznali się z zadaniami realizowanymi przez te jednostki. Rozpoczęto tworzenie Biblioteki Gazownika i Mechanika w ZSP Nr 3 w Łodzi.

..............................................................................................

2 września 2009 r.

Rozpoczęcie pierwszego kursu.

..............................................................................................

1 września 2009 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 w ZSP nr 3 oraz nabór uczestników projektu.

..............................................................................................

19 czerwca 2009 r.

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim

Podpisali ją: Artur Bagieński, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego i Elżbieta Hibner, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Kazimierz Nowak i Jan Anysz ze strony Zarządu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele łódzkich władz oświatowych, w osobach Łódzkiego Kuratora Oświaty Wiesławy Zewald oraz Jacka Czapińskiego, Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

..............................................................................................